Rad koji predstavlja Hrvatsku na 15. međunarodnoj izložbi arhitekture / Venecijanskom bijenalu 2016.

Rad “to trebamo – to radimo” autorskog tima kojeg čine Dinko Peračić, Miranda Veljačić, Slaven Tolj i Emina Višnić predstavlja Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu – 15. međunarodnoj izložbi arhitekture. Rad aktualizira sadržajnu rekonstrukciju triju građevina, Pogona Jedinstvo u Zagrebu, H-zgrade kompleksa Rikard Benčić kao budućeg doma Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci i Doma mladih u Splitu. Prikaz arhitektonskih projekata na Bijenalu u Veneciji prepleten je sa prikazima društvenih procesa, a arhitektonski rad prezentiran je kao dio zajedničkog društvenog angažmana više sudionika. Radi se o nedovršenim građevinama, koje se unatoč tome kontinuirano koriste za umjetničke, kulturne i društvene programe različitih aktera, a njihovo arhitektonsko oblikovanje nastaje kroz niz interakcija, intervencija i manjih zahvata kojima se prostori neprestano unapređuju. Stanje triju građevina dodatno je aktualizirano suradnjom sa izvedbenim kolektivom BADco. koji na izložbi sudjeluje s trilogijom Institucije treba graditi.

Kontakt

Miranda Veljačić

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide